لطفا کمی صبر کنید

ناراحتم که تیم ندارم/آماده ام و بدون تیم!

کاپیتان تیم ملی درباره آخرین وضعیت باشگاهی اش حرف زد.