لطفا کمی صبر کنید

آمار و احتمالات، گروه ایران را مشخص کرد

براساس یک محاسبه و بررسی احتمالات همگروهی تیم های حاضر در جام جهانی، تیم ایران با روسیه، کرواسی و مراکش همگروه خواهد بود.