لطفا کمی صبر کنید

خطیبی کنار رفت، آقایی سرمربی شد

عباس آقایی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ماشین سازی تبریز انتخاب شد.