لطفا کمی صبر کنید

تجمع هواداران ناراحت سپاهان در نقش جهان

برخی هواداران سپاهان علیه کادرفنی و مدیریت باشگاه شعار دادند.