لطفا کمی صبر کنید

مسی: مهم نیست در چه گروهی قرار بگیریم

آرژانتین با وجود مشقتی که در راه رسیدن به جام جهانی تحمل کرد، بدون شک یکی از بخت های قهرمانی محسوب می شود.