لطفا کمی صبر کنید

از توالت شستن ملی‌پوشان تا باندبازی در تیم ملی

کاپیتان سابق تیم ملی کبدی زنان می‌گوید که ناعدالتی در فدراسیون کبدی بیداد می‌کند.