لطفا کمی صبر کنید

عکس/مهدی مهدوی کیا در هتل کراون پلازای مسکو

مهدی مهدوی کیا در هتل کراون پلازای مسکو پیش از حضور در جلسه با مدیران فیفا