لطفا کمی صبر کنید

خطیبی برکنار شد/ آقایی سرمربی ماشین سازی تبریز شد

عباس آقایی به عنوان سرمربی ماشین سازی تبریز انتخاب شد.