لطفا کمی صبر کنید

«حیا کن رها کن» سپاهانی‌ها برای طاهری

هواداران تیم سپاهان پس از تساوی دقیقه ۹۰ تیمشان در هفته چهاردهم شعار حیاکن رها کن برای طاهری مدیرعامل باشگاه سر دادند.