لطفا کمی صبر کنید

رکورد شکنی در شنای ماده 4در100متر آزاد تیمی

در ادامه رقابتهای بین‌المللی شنای مسافت کوتاه تبریز، رکورد ماده 4در100متر آزاد تیمی شکسته شد.