لطفا کمی صبر کنید

اجازه بریدن سرم در خانه را نمی دهم

ساسان خداپرست گفت: متاسفانه کادر داوری در این هفته از رقابت های لیگ برتر ضعیف عمل کرد و از همان ابتدا به نفع میهمان رای صادر شد.