لطفا کمی صبر کنید

ارومیه ای ها نباید زمین را ترک می کردند

محمدحسن خوشدل گفت: در بازی شب گذشته اشتباه سرمربی تیم شهرداری ارومیه این بود که زمین را ترک کرد و اجازه بازی به شاگردانش را نداد.