لطفا کمی صبر کنید

فدراسیون فوتبال ایران برترین فدراسیون قاره کهن

کمیته ملی المپیک انتخاب فدراسیون فوتبال ایران را بعنوان بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون،جامعه ورزش و خانواده فوتبال کشور تبریک گفت.