لطفا کمی صبر کنید

بخاطر آرمان ها و منافع ملی تصمیم گرفتم

علی رضا کریمی: ازمراسم تجلیل وزارت ورزش و جوانان به عنوان نماینده جامعه ورزش تشکر می کنم.