لطفا کمی صبر کنید

شفر:برنده این بازی کمک‌داوربود/نزدیک بود چشمی جام جهانی را از دست دهد