لطفا کمی صبر کنید

ویسی در نقش جهان زهرش رابه سپاهان ریخت