لطفا کمی صبر کنید

آرای کمیته تعیین وضعیت اعلام شد

کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.