لطفا کمی صبر کنید

وحدانی به نشان برنز دست یافت

نشان برنز وزن ۶۰- کیلوگرم پیکارهای کوراش قهرمانی جهان به بهزاد وحدانی رسید.