لطفا کمی صبر کنید

آغاز مذاکرات رسول خادم با رئیس اتحادیه جهانی کشتی

رسول خادم برای پیگیری پرونده علیرضا کریمی و کادر فنی تیم ملی امید در رقابتهای جهانی وارد مذاکرات حضوری و مستقیمی با نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی شد.