لطفا کمی صبر کنید

عقاب در مناطق زلزله زده

احمد رضا عابدزاده به مناطق زلزله زده رفت و از نزدیک در جریان عمق فاجعه قرار گرفت.