لطفا کمی صبر کنید

آلبا: همیشه در زمین به دنبال مسی می‌گردم؛ او بهترین بازیکن تاریخ است