لطفا کمی صبر کنید

اوتمار هیتسفلد: ناگلزمن باید به هوفنهایم متعهد باشد