لطفا کمی صبر کنید

تراشتگن: در بازی با ویارئال همه تیم در فاز تدافعی عالی عمل کرد