لطفا کمی صبر کنید

نخستین پیروزی پتروشیمی مارون و صدرنشینی موقت شهرداری کازرون

پتروشیمی مارون نخستین پیروزی خود را در لیگ را جشن گرفت.