لطفا کمی صبر کنید

پیروزی شهرداری تبریز و پتروشیمی

تیم‌های شهرداری تبریز و پتروشیمی بندر امام حریفان خود را شکست دادند.