لطفا کمی صبر کنید

ژاوی همراه یک شاهین در لباس عربی قطری ها