لطفا کمی صبر کنید

تحول محسن مسلمان و احترام به رقیب عراقی

ایلنا: به نظر می‌رسد محسن مسلمان تا حدودی منقلب شده یا بهتر بگوییم از اتفاقاتی که منجر به نیمکت نشین شدنش شد، درس گرفته است.