لطفا کمی صبر کنید

عمر عبدالرحمن: بازی در لیگ عربستان آرزوی هر بازیکن عربی است؛ باشگاه العین باید در مورد من تصمیم گیری کند