لطفا کمی صبر کنید

خمارلو: مذاکرات پرسپولیس با ریزه اسپور؟ خبرهای خوبی در راه است