لطفا کمی صبر کنید

غیبت دو استقلالی در تمرین امروز

- تمرین نوبت عصر تیم فوتبال استقلال در مجموعه صنایع دفاع برگزار شد.