لطفا کمی صبر کنید

4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند

در این دوره از رقابت ها ۱۰ تیم خارجی به همراه ۳ تیم از ایران در ۳ گروه ۳ تیمی و یک گروه ۴ تیمی به رقابت با یکدیگر پرداختند.