لطفا کمی صبر کنید

افنبرگ: کار ناگلزمن خوشایند نبود؛ بوندس لیگا دیگر بهترین لیگ جهان نیست