لطفا کمی صبر کنید

پراندلی: برای ریاست فدراسیون فوتبال ایتالیا باید به امثال توماسی و آلبرتینی اعتماد کنیم