لطفا کمی صبر کنید

ژوائو ماریو به دلیل مشکل گوارشی نمی تواند اینتر را برای دیدار برابر اودینزه همراهی کند