لطفا کمی صبر کنید

سردار آزمون قصد جدایی از روبین کازان را ندارد

ملی پوش ایرانی با وجود تمامی شایعات و پیشنهادات وسوسه انگیز قصد جدایی از روبین کازان تیم فعلی خود را ندارد.