لطفا کمی صبر کنید

وادیم واسیلیف، نایب رئیس موناکو: بحث فروش بازیکنان مهم مان در ماه ژانویه مطرح نخواهد بود