لطفا کمی صبر کنید

اطلاعیه کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال برای کسب مجوز کلینیک‌های عالی پزشکی AFC

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از نحوه کسب مجوز مراکز کلینیک‌های عالی پزشکی مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.