لطفا کمی صبر کنید

استپانیان، پیشکسوت سپاهان: پرسپولیس حرف اول را در فوتبال ایران می‌ زند