لطفا کمی صبر کنید

پورموسوی: هیچ بازیکنی از فولاد در لیست مازاد قرار ندارد؛ باشگاه در مورد ایمان مبعلی تصمیم می گیرد