لطفا کمی صبر کنید

منوچهری: مدیر کارواش از سقوط تیم نفت ضرر نمی کند؛ روز بازی با استقلال به برخی از بازیکنان غذا نرسید