لطفا کمی صبر کنید

در آستانه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی، آجرلو و عباسی با یکدیگر آشتی کردند