لطفا کمی صبر کنید

رد ادعای هوشنگ نصیرزاده توسط وکیل محمد نصرتی (عکس)