لطفا کمی صبر کنید

سوشا مکانی قیچی می‌شود!

- برنامه قیچی شامل اتفاقات جالبی خواهد بود که در حین اجرا و با برنامه‌‏ریزی تیم سردبیری طراحی می‌شود.