لطفا کمی صبر کنید

عابدینی: هرکسی از هرجا خواست پول بیاورد، دوزخ و بهشت با خودش

- امیر عابدینی گفت: مملکت سیستم دارد. اگر طرف می‌خواهد در فوتبال پولشویی کند باید سیستم آنقدر کنترل داشته باشد که متوجه شود این آدم برای پولشویی آمده است.