لطفا کمی صبر کنید

اظهارات هادی ساعی درباره انتخاب پولادگر

پرافتخارترین المپین ورزش ایران گفت: اگر واقعاً پولادگر پی ببرد که باید در شیوه مدیریت و رفتار خود تغییرات ایجاد کند یک قدم روبه جلو برداشته و می‌شود به موفقیت امیدوار بود.