لطفا کمی صبر کنید

مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع وزارت ورزش شد

با تأیید معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، «مهدی مستجاب الدعوه» به عنوان مسئول امور مجامع وزارت ورزش جایگزین اسدی شد.