لطفا کمی صبر کنید

ساناک با زبان فارسی بازیکنان را تمرین می‌دهد!

مربی اهل جمهوری چک استقلال خیلی زود به زبان فارسی مسلط شده است.