لطفا کمی صبر کنید

در دفاع برابر پتروشیمی عالی بودیم

سرمربی تیم بسکتبال نیروی زمینی گفت: از عملکرد دفاعی تیمم برابر پترو راضی هستم.