لطفا کمی صبر کنید

حسيني: به داد بسکتبال برسيد

سرمربي تيم شهرداري گرگان گفت: در طول مسابقه برابر مهرام به داوري اعتراض نکردم اما در پايان مسابقه با ميز دردودل کردم.