لطفا کمی صبر کنید

وقتی جدول‌خوانی آقارسول مهم تر از دیپلماسی اش بود